วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ FTI Academy

1. ผู้เรียนต้องมี E-mail เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและติดต่อสื่อสารในระบบ
2. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว
(1 คน : 1 User ID และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีลืม User ID และลืม Password สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)
1
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ https://fti.academy
✔ สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว กดเข้าสู่ระบบได้เลย
✔สมาชิกใหม่ กดปุ่มสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2
ระบบยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผู้ลงทะเบียน และเสร็จสิ้นขั้นตอน
(หากไม่พบอีเมลยืนยัน โปรดตรวจที่ Junk Mail ของท่าน)
3
เข้าเลือกเรียนตามอัธยาศัย
4
กรณีต้องการสั่งซื้อใบ e-Certificate (ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ) กดปุ่ม "ใบรับรองการเรียน" และระบบแจ้งการอนุมัติการชำระเงิน
5
สนใจหลักสูตรอบรม สัมมนา (Classroom/ Online Courses)
คลิกเพื่อสั่งซื้อหลักสูตร/สำรองที่นั่ง/ยืนยันการสั่งซื้อ
6
กรอกข้อมูลผู้จองให้ครบ, เลือกช่องทางการชำระเงิน ตามด้วยยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงิน