คำอธิบาย

1.     เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำธุรกิจออนไลน์ อุตสาหกรรมไหนเหมาะกับการขายออนไลน์บ้าง

2.     เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้และแนวทางไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง

3.     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น

4.     เพื่อชี้ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเห็นช่องทางการค้าออนไลน์

5.     เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดออนไลน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 01:04:10 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายผรินทร์ สงฆ์ประชา

ประธานบริหาร บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด

กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ

อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้