คำอธิบาย

- แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ Visual Control
- Visual Control คืออะไร 
- สิ่งที่ไม่ใช่ Visual Control
- แนวทางและตัวอย่างการทำ Visual Control พร้อมระบบการแสดงผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- สมาชิก ส.อ.ท. ราคา 150 บาท
- บุคคลทั่วไป   ราคา 300 บาท
  ค่าอบรม (รวม VAT 7% แล้ว)

สถานที่อบรม

Live ผ่าน Zoom Meeting 
วันที่ 23 ก.ค. 64. เวลา 09.30-11.30 น.

ลงทะเบียนที่นี่
https://forms.gle/NDpxW3QjKAWgCsay7

เกี่ยวกับวิทยากร

HCBI

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้