คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการใช้ VSM เพื่อค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการเขียน VSM
3. เขียน VSM แสดงภาพรวมของกระบวนการผลิตได้
4. อ่าน VSM ได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 7 บทเรียน เวลาเรียน: 00:34:46 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้