คำอธิบาย

 

•สถานการณ์ของตลาดโลก 

•โอกาสสินค้าของไทยที่ต่างประเทศต้องการช่วง COVID-19

•กิจกรรม E-Business ระหว่างประเทศ 

•ตัวอย่างการรับมือของผู้ประกอบการส่งออก 

•SMEs ต้องเตรียมพร้อมหรือปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับการส่งออกบ้างในสถานการณ์ COVID-19

 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:01 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณวิทยากร มณีเนตร 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้