คำอธิบายรายวิชา

การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Management of Agricultural Products

•แนวคิดหรือนโยบายในการทาธุรกิจด้านการเกษตร 

•หลักคิดการทาธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน 

•เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสาหรับสินค้าเกษตร 

•ตลาดสินค้าเกษตรที่น่าสนใจ 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
ผู้บริหารบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จากัด 
ผู้บริหาร Farm Station 
ผู้บริหารร้านดอยคา สาขาอุดรธานี 

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้