คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
2. สามารถวิเคราะห์งานและตำแหน่งงานสำคัญได้
3. รู้และเข้าใจวิธีการทำสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล
4. รู้และเข้าใจวิธีการคัดเลือกและบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
5. รู้และเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผล

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 01:56:32 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้