คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) เพื่อการผลิตแบบไร้ความสูญเปล่า

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจเหตุผลและประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

2. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

3. เข้าใจขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 6 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:01 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้