คำอธิบายรายวิชา

•หลักการทาธุรกิจและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการ SCAหรือ Social Contribution Activity

•เรียนรู้โมเดลช่วยเหลือผู้คนอย่างยั่งยืน 

•การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของ SME

•การลงทุนเพื่อสังคม ตอบแทนอะไรกับธุรกิจของเรา 

•หลักการแบ่งกิจกรรมสนับสนุนสังคมกับการทาธุรกิจให้เหมาะสม 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนพพล ชูกลิ่น 

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด 
กรรมการสถาบัน SMI 
ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้