คำอธิบาย

•การบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC

•บริการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC)

•ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC)

•ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)

•โครงการส่งเสริม SME

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 15:08:33 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด 
กรรมการสถาบัน SMI 
ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้