คำอธิบาย

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางป้องกันและกำจัด นำไปสู่การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้จักความสูญเปล่าทั้ง 7

2. รู้และเข้าใจผลกระทบของความสูญเปล่าทั้ง 7

3. รู้แนวทางการป้องกันและกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7

4. ประเมินได้ว่ากระบวนการผลิตของตนมีความสูญเปล่าประเภทใดบ้าง

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 7 บทเรียน เวลาเรียน: 00:26:12 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้