คำอธิบาย

1. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกปัญหาเพื่อทำกิจกรรม QCC
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC
3. นำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาหน้างานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 12 บทเรียน เวลาเรียน: 02:50:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้