คำอธิบาย

1. รู้และเข้าใจปัญหา อาการ และสาเหตุ

2. กำหนดหัวข้อปัญหาได้

3. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุได้

4. แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 02:50:57 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้