คำอธิบายรายวิชา

การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา 

•หลักการตลาดแบบ OMNI Channel เป็นอย่างไร 

•หลักการปรับใช้ในแต่ละธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•การตลาดในรูปแบบ OMNI Channel สามารถตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคได้อย่างไร จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:04 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารบริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จากัด 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
กรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้