คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE)

2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของค่า Availability, Performance และ Quality

3. รู้แนวทางการปรับปรุงเพิ่มค่า Availability, Performance และ Quality

4. รู้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Efficiency Equipment: OEE) ในกระบวนการผลิตของตน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 5 บทเรียน เวลาเรียน: 00:28:25 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้