คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักที่มาและวิธีการคำนวณค่า OEE และ OPE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการผลิต

พร้อมฟังกรณีศึกษาจริง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจที่มาและวิธีการคำนวณค่า OEE/OPE

2. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของค่า Availability, Performance และ Quality

3. รู้แนวทางการปรับปรุงเพิ่มค่า Availability, Performance และ Quality

4. คำนวณค่า OEE/OPE ของเครื่องจักรได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 7 บทเรียน เวลาเรียน: 02:02:29 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

  • 0 คะแนนความนิยม
  • 24 หลักสูตร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียรรู้