คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการทำงานของ Machine Monitoring
2. รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ Machine Monitoring
3. รู้และเข้าใจการ Monitoring ค่า Parameter ต่าง ๆ ของ OEE
4. สามารถตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์และประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตของตนเองได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 8 บทเรียน เวลาเรียน: 01:41:12 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณศิริโรจน์ งามเขียว

ผู้จัดการฝ่ายวิศกร บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้