คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์
1. สามารถจัดการปัญหาตามหลัก PDCA ได้
2. เข้าใจประเภทของปัญหาและสรุปสาเหตุด้วยหลัก 5W 2H
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาด้วยหลัก 3G ได้
4. สามารถวางแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 02:27:25 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้