คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการผลิตแบบลีน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญใน

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดการผลิตแบบลีน

2. รู้และเข้าใจความสูญเปล่าทั้ง 7 (7 Wastes)

3. เห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 5 บทเรียน เวลาเรียน: 00:47:07 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้