คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการผลิตแบบลีน รวมทั้งได้แนวคิดในการปรับปรุง

กระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างของการผลิตแบบ Mass และการผลิตแบบลีน

2. รู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดการผลิตแบบลีน

3. ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบลีน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 9 บทเรียน เวลาเรียน: 01:49:10 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้