คำอธิบาย

1. รู้และเข้าใจความแตกต่างของการผลิตแบบ Mass และการผลิตแบบลีน

2. รู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดการผลิตแบบลีน

3. ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบลีน

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 9 บทเรียน เวลาเรียน: 01:49:10 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้