คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจในทักษะที่สำคัญของผู้นำในศตวรรษที่ 21
2. สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น
3. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง นำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 7 บทเรียน เวลาเรียน: 01:57:56 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น ไนน์ จำกัด

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้