คำอธิบาย

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการทำงานของกลไก Karakuri
2. รู้และเข้าใจประโยชน์ของกลไก Karakuri
3. ได้แนวคิดการนำกลไก Karakuri ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 10 บทเรียน เวลาเรียน: 01:58:44 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณรักษ์สิทธิ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้