คำอธิบาย

1. เพื่อแนะนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าสำหรับผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อแนะนำงานบริการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ ในด้าน Services & Solutions อาทิ การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (Barcode Verification), GS1 Thailand Member Portal, Application “GS1 SmartBar”, การอบรมสัมมนา
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าได้ในระบบซัพพลายเชน อาทิ ระบบค้าปลีก ระบบค้าส่ง ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์

เกี่ยวกับวิทยากร

GS1Thailand​ สถาบันรหัสสากล​

1.  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรหัสสากล
2.  สมาชิกสถาบันฯ
3.  GS1 Thailand Partner Alliance
4.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้