คำอธิบาย

แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม 
-อยากพัฒนานวัตกรรมต้องเริ่มอย่างไร? 
-เครื่องมือนวัตกรรมคืออะไร แล้วแต่ละธุรกิจต้องเลือกใช้แบบไหน? 
-เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านี้มีนวัตกรรมหรือไม่ ดูกันอย่างไร? 
-ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร? 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:02 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป 

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้