คำอธิบาย

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจในความสำคัญของการลดต้นทุนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. สามารถนำเครื่องมือและเทคนิคในการลดต้นทุนสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ได้

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 11 บทเรียน เวลาเรียน: 02:07:41 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณเจษณรงค์ สิมสินธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้