คำอธิบาย

ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน อบรมผ่าน ระบบ Zoom
ทุกวันพฤหัสบตีและวันศุกร์ อบรมผ่าน VDO Clip ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ค่าลงทะเบียน (บาท/คน) (รวม VAT 7% แล้ว) พร้อมใบประกาศนียบัตร
เนื้อหาภายในคอร์ส
1. โครงสร้างและการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้า
2. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและ RFID
3. โครงการระบบฐานข้อมูลของสินค้า & แอปพลิเคชั่นSmartBar

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME หรือ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการ เรียนรู้การทำการตลาด ออนไลน์

สถานที่อบรม

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เกี่ยวกับวิทยากร

GS1Thailand​ สถาบันรหัสสากล​

1.  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรหัสสากล
2.  สมาชิกสถาบันฯ
3.  GS1 Thailand Partner Alliance
4.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้