คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการก้าวทันสถานการณ์การค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลงการค้าเสรี RCEP ที่มีการลงนามความตกลงในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงการใช้ประโยชน์และการไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ จากการค้าเสรี เช่น เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ประโยชน์การค้าสินค้าในความตกลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้าสินค้าในความตกลง RCEP

  2. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการส่งออกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ จากการค้าเสรี

    - ทดสอบวัดความรู้ (ผู้ทดสอบต้องทำคะแนนได้ 80 % ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 05:16:21 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส 

ผู้เชี่ยวชาญศุลกากร FTA, ROO ประสบการณ์ ณ กรมศุลกากรกว่า 30 ปี

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้