คำอธิบาย

Energy Focus

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 0 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

GS1Thailand​ สถาบันรหัสสากล​

1.  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรหัสสากล
2.  สมาชิกสถาบันฯ
3.  GS1 Thailand Partner Alliance
4.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้