คำอธิบาย

•Digital เปลี่ยนโลกธุรกิจได้อย่างไร 
•จริงหรือไม่ Digital Disruption ไม่ได้มาเพื่อธุรกิจใหญ่แต่มาเพื่อ SME
•SMEs พร้อมแค่ไหนที่จะอยู่รอดในยุคดิจิทัล 
•ระบบอัตโนมัติและ AI ช่วยธุรกิจได้จริงหรือไม่ 
•เทคโนโลยี ROBOT ในธุรกิจ SMEsเป็นอย่างไร 
•จะเริ่มนาดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างไร ต้องลงทุนเท่าไหร่ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

ประธานบริหารบริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้