คำอธิบาย

•บริหารเงินทุนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•เทคนิคการปิดจุดอ่อน สาเหตุการขาดสภาพคล่องของ SMEs

•ข้อควรระวังในการใช้เงินของธุรกิจ กิจกรรมไหนที่เงินรั่วมากที่สุด 

•แนวทางการวางแผนการเงินของธุรกิจในแบบ New Normal

•มาตรการด้านการเงินจากภาครัฐ 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:01 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณวิเชษฐ วรกุล 

รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้