คำอธิบาย

คำอธิบายเนื้อหา
ชี้ช่องทางจัดซื้อออนไลน์ คุมงบ ลดทุจริตการจัดซื้อ’ เพื่อเรียนรู้ช่องทางการลดต้นทุน คุมงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบออนไลน์
2 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้และแนวทางไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง 
3 เพื่อชี้ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเห็นช่องทางการใช้บริการระบบจัดซื้อออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:42:45 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

1. คุณนิสากร หวั่งหลี Executive Director – Corporate Engagement

2. คุณชัยพุธ เครือวาณิชกิจAssistant Director - Corporate Engagement 

จากบริษัทพันธวณิชจำกัด ผู้นำระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และครอบคลุมทุกกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานในองค์กรของท่าน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้