คำอธิบาย

1 หลักการทำธุรกิจและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการ SCAหรือ Social Contribution Activity

2 เรียนรู้โมเดลช่วยเหลือผู้คนอย่างยั่งยืน

3 การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของ SME

4 การลงทุนเพื่อสังคม ตอบแทนอะไรกับธุรกิจของเรา

5 หลักการแบ่งกิจกรรมสนับสนุนสังคมกับการทำธุรกิจให้เหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:58:40 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณนพพล ชูกลิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

กรรมการสถาบัน SMI

ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้