คำอธิบาย

1. เทคนิคการปิดจุดอ่อน สาเหตุการขาด สภาพคล่องของ SMEs
2. ข้อควรระวังในการใช้เงินของธุรกิจ กิจกรรมไหนที่เงินรั่วมากที่สุด
3. แนวทางการวางแผนการเงินของธุรกิจ ในแบบ New Normal
4. มาตรการด้านการเงินจากภาครัฐ

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 01:02:14 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณคมสัน วัฒนวนาพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมลูกค้า
และพัฒนาผู้ประกอบการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้