คำอธิบาย

การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ
-รูปแบบไหนเหมาะกับเรา 
-การจดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
-ใช้เงินเยอะไหม จดที่ไหนได้บ้าง 
-มีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่ควรดูเป็นพิเศษไหม 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 01:19:11 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้