คำอธิบาย

 Accounting system for management

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:05 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้