คำอธิบายรายวิชา

การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม 
-ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 
-ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 
-การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา ให้ SMEs
-สินเชื่อเพื่อนวัตกรรม
-โครงการสนับสนุนเงินทุ

 

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:23:07 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณธีรวัฒน์ บุญสม 

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

คำติชม

 • เนื้อหาดี สอนเข้าใจง่าย เรียนสนุก มีประโยชน์มาก

  ตอบกลับ
  บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้