Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM)

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  นายนพดล อิ่มเอม
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการใช้ VSM เพื่อค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการเขียน VSM
3. เขียน VSM แสดงภาพรวมของกระบวนการผลิตได้
4. อ่าน VSM ได้

เนื้อหา
1. EP. 1 – VSM คืออะไร
 • Lecture 1 : EP. 1 – VSM คืออะไร
  00:01:45
2. EP. 2 – ขั้นตอนการเขียน VSM
 • Lecture 1 : EP. 2 – ขั้นตอนการเขียน VSM
  00:04:03
3. EP. 3 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Takt Time)
 • Lecture 1 : EP. 3 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Takt Time)
  00:05:18
4. EP. 4 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Cycle Time/Changeover Time/Uptime)
 • Lecture 1 : EP. 4 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Cycle Time/Changeover Time/Uptime)
  00:03:17
5. EP.5 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Processing Time)
 • Lecture 1 : EP.5 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Processing Time)
  00:03:17
6. EP. 6 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Velocity Ratio)
 • Lecture 1 : EP. 6 – ขั้นตอนการเขียน VSM (Velocity Ratio)
  00:03:29
7. EP. 7 – การอ่าน VSM
 • Lecture 1 : EP. 7 – การอ่าน VSM
  00:11:52
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 365 วัน
 • เรียนได้ : 20 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 20 ชั่วโมง