การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน

การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน

3.5
รายวิชา ทักษะเฉพาะทาง (Skill set),
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
 • หมวดหมู่

  ทักษะเฉพาะทาง (Skill set)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Management of Agricultural Products

•แนวคิดหรือนโยบายในการทาธุรกิจด้านการเกษตร 

•หลักคิดการทาธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน 

•เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสาหรับสินค้าเกษตร 

•ตลาดสินค้าเกษตรที่น่าสนใจ 

เนื้อหา
1. การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน
 • Lecture 1 : การบริหารสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน
  00:23:05
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

ประธานกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
ผู้บริหารบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จากัด 
ผู้บริหาร Farm Station 
ผู้บริหารร้านดอยคา สาขาอุดรธานี 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง