Standardized Work (Introduction)

Standardized Work (Introduction)

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  นายนพดล อิ่มเอม
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) เพื่อการผลิตแบบไร้ความสูญเปล่า

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจเหตุผลและประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

2. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

3. เข้าใจขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

เนื้อหา
1. EP. 1 – วัตถุประสงค์ของการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
 • Lecture 1 : EP. 1 – วัตถุประสงค์ของการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
  00:04:48
2. EP. 2 – องค์ประกอบและขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
 • Lecture 1 : EP. 2 – องค์ประกอบและขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
  00:04:40
3. EP. 3 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
 • Lecture 1 : EP. 3 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
  00:02:53
4. EP. 4 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) – ต่อ1
 • Lecture 1 : EP. 4 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) – ต่อ1
  00:01:30
5. EP.5 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) – ต่อ2
 • Lecture 1 : EP.5 – ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) – ต่อ2
  00:01:40
6. EP. 6 – ตัวอย่างผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
 • Lecture 1 : EP. 6 – ตัวอย่างผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
  00:07:30
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง