การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม

การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม

3.5
รายวิชา การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณนพพล ชูกลิ่น 
 • หมวดหมู่

  การบริหารจัดการ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

•หลักการทาธุรกิจและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการ SCAหรือ Social Contribution Activity

•เรียนรู้โมเดลช่วยเหลือผู้คนอย่างยั่งยืน 

•การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของ SME

•การลงทุนเพื่อสังคม ตอบแทนอะไรกับธุรกิจของเรา 

•หลักการแบ่งกิจกรรมสนับสนุนสังคมกับการทาธุรกิจให้เหมาะสม 

เนื้อหา
1. การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม
 • Lecture 1 : การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม
  00:23:05
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณนพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด 
กรรมการสถาบัน SMI 
ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง