การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สำคัญ

การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สำคัญ

3.5
รายวิชา ทักษะเฉพาะทาง (Skill set),
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณนิสากร จึงเจริญธรรม
 • หมวดหมู่

  ทักษะเฉพาะทาง (Skill set)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สาคัญ 
-มอก. 
-การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
-การวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 

เนื้อหา
1. การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สำคัญ
 • Lecture 1 : การขอมาตรฐานสินค้าและบริการที่สำคัญ
  00:23:03
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณนิสากร จึงเจริญธรรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง