Problem Solving

Problem Solving

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  นายนพดล อิ่มเอม
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

คำอธิบายเนื้อหา

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางมาตรการป้องกันและควบคุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ          

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจปัญหา อาการ และสาเหตุ

2. กำหนดหัวข้อปัญหาได้

3. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุได้

4. แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. EP. 1 – ปัญหา อาการ และสาเหตุ
 • Lecture 1 : EP. 1 – ปัญหา อาการ และสาเหตุ
  00:20:57
2. EP. 2 – การแก้ไขปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 2 – การแก้ไขปัญหา
  00:18:57
3. EP. 3 – การกำหนดหัวข้อปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 3 – การกำหนดหัวข้อปัญหา
  00:10:06
4. EP. 4 – การกำหนดหัวข้อปัญหา – ต่อ
 • Lecture 1 : EP. 4 – การกำหนดหัวข้อปัญหา – ต่อ
  00:27:28
5. EP.5 – การสำรวจปัญหาก่อนการวิเคราะห์สาเหตุ
 • Lecture 1 : EP.5 – การสำรวจปัญหาก่อนการวิเคราะห์สาเหตุ
  00:11:04
6. EP. 6 – ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
 • Lecture 1 : EP. 6 – ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
  00:27:20
7. EP. 7 – การวิเคราะห์สาเหตุ
 • Lecture 1 : EP. 7 – การวิเคราะห์สาเหตุ
  00:18:29
8. EP. 8 – เทคนิคการถามทำไม 5 ครั้ง (Why Why Analysis)
 • Lecture 1 : EP. 8 – เทคนิคการถามทำไม 5 ครั้ง (Why Why Analysis)
  00:07:28
9. EP. 9 – การแก้ไข
 • Lecture 1 : EP. 9 – การแก้ไข
  00:12:28
10. EP. 10 – ถาม ตอบ
 • Lecture 1 : EP. 10 – ถาม ตอบ
  00:18:05
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
นายนพดล อิ่มเอม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง