พฤติกรรม New Normal สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับตัว

พฤติกรรม New Normal สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับตัว

3.5
รายวิชา ทักษะเฉพาะทาง (Skill set),
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณนพพล ชูกลิ่น 
 • หมวดหมู่

  ทักษะเฉพาะทาง (Skill set)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

พฤติกรรม New Normal สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับตัว

เนื้อหา
1. พฤติกรรม New Normal สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับตัว
 • Lecture 1 : พฤติกรรม New Normal สำหรับธุรกิจที่ต้องปรับตัว
  00:23:05
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณนพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด 
กรรมการสถาบัน SMI 
ผู้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง