Karakuri Kaizen

Karakuri Kaizen

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณรักษ์สิทธิ์
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการทำงานของกลไก Karakuri
2. รู้และเข้าใจประโยชน์ของกลไก Karakuri
3. ได้แนวคิดการนำกลไก Karakuri ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต

เนื้อหา
1. EP. 1 – กลไก Karakuri คืออะไร
 • Lecture 1 : EP. 1 – กลไก Karakuri คืออะไร
  00:10:24
2. EP. 2 – กลไกพื้นฐานของ Karakuri ที่นิยมใช้
 • Lecture 1 : EP. 2 – กลไกพื้นฐานของ Karakuri ที่นิยมใช้
  00:11:04
3. EP. 3 – ส่วนประกอบของ Karakuri
 • Lecture 1 : EP. 3 – ส่วนประกอบของ Karakuri
  00:12:15
4. EP. 4 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต
 • Lecture 1 : EP. 4 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต
  00:16:27
5. EP.5 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP.5 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
  00:09:44
6. EP. 6 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 6 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
  00:03:49
7. EP. 7 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 7 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
  00:06:01
8. EP. 8 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
 • Lecture 1 : EP. 8 – กลไก Karakuri สำหรับกระบวนการผลิต (ต่อ)
  00:02:35
9. EP. 9 – ประโยชน์ของการทำ Karakuri Kaizen
 • Lecture 1 : EP. 9 – ประโยชน์ของการทำ Karakuri Kaizen
  00:13:55
10. EP. 10 – Discussion
 • Lecture 1 : EP. 10 – Discussion
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณรักษ์สิทธิ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 365 วัน
 • เรียนได้ : 20 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 20 ชั่วโมง