แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม

แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม

3.5
รายวิชา ทักษะเฉพาะทาง (Skill set),
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป 
 • หมวดหมู่

  ทักษะเฉพาะทาง (Skill set)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม 
-อยากพัฒนานวัตกรรมต้องเริ่มอย่างไร? 
-เครื่องมือนวัตกรรมคืออะไร แล้วแต่ละธุรกิจต้องเลือกใช้แบบไหน? 
-เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านี้มีนวัตกรรมหรือไม่ ดูกันอย่างไร? 
-ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร? 

เนื้อหา
1. แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม
 • Lecture 1 : แนวคิดและเครื่องมือนวัตกรรม
  00:23:02
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป 

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง