การบริหารเงินทุนสำหรับ SMEs

การบริหารเงินทุนสำหรับ SMEs

3.5
รายวิชา การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณวิเชษฐ วรกุล 
 • หมวดหมู่

  การบริหารจัดการ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

•บริหารเงินทุนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•เทคนิคการปิดจุดอ่อน สาเหตุการขาดสภาพคล่องของ SMEs

•ข้อควรระวังในการใช้เงินของธุรกิจ กิจกรรมไหนที่เงินรั่วมากที่สุด 

•แนวทางการวางแผนการเงินของธุรกิจในแบบ New Normal

•มาตรการด้านการเงินจากภาครัฐ 

เนื้อหา
1. การบริหารเงินทุนสำหรับ SMEs
 • Lecture 1 : การบริหารเงินทุนสำหรับ SMEs
  00:23:01
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณวิเชษฐ วรกุล 

รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง