การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ

การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ

3.5
รายวิชา ทักษะเฉพาะทาง (Skill set),
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์
 • หมวดหมู่

  ทักษะเฉพาะทาง (Skill set)
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ
-รูปแบบไหนเหมาะกับเรา 
-การจดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
-ใช้เงินเยอะไหม จดที่ไหนได้บ้าง 
-มีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่ควรดูเป็นพิเศษไหม 

เนื้อหา
1. การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ
 • Lecture 1 : การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ
  00:12:43
2. การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ(ต่อ2)
 • Lecture 1 : การจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ(ต่อ2)
  00:23:02
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง