ระบบบัญชีสำหรับผู้บริหาร

ระบบบัญชีสำหรับผู้บริหาร

3.5
รายวิชา การเงิน,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล
 • หมวดหมู่

  การเงิน
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

 Accounting system for management

เนื้อหา
1. ระบบบัญชีสาหรับผู้บริหาร
 • Lecture 1 : ระบบบัญชีสาหรับผู้บริหาร
  00:23:05
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง