การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

3.5
รายวิชา การเงิน,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณธีรวัฒน์ บุญสม 
 • หมวดหมู่

  การเงิน
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม 
-ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 
-ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 
-การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา ให้ SMEs
-สินเชื่อเพื่อนวัตกรรม
-โครงการสนับสนุนเงินทุ

 

เนื้อหา
1. การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม
 • Lecture 1 : การเข้าถึงเงินทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม
  00:23:07
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณธีรวัฒน์ บุญสม 

ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 10 วัน
 • เรียนได้ : 10 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 10 ชั่วโมง